Vi har egne følgebiler

Vi tilbyder kørsel med følgebil/ledsagerbil og vores chauffører er STA uddannet, med tilladelse til at regulære trafik og færdsel.

Vi kører ofte for kunder i Esbjerg, Kolding, Vejle og omegn, men står gerne til rådighed i hele Danmark og udlandet.

Husk!
Rager dit gods MERE end 2 meter ud over køretøjets længdeakse, SKAL der til enhver tid anvendes 2 følgebiler/ledsagerbiler!

Læs om reglerne:

§ 36. Særtransporter, hvis samlede længde eller bredde overstiger henholdsvis 30,00 m og 3,65 m, på motorvej dog 4,00 m, skal være assisteret af en ledsagebil.

Stk. 2. Særtransporter, hvis tilladte hastighed på motorvej er 45 km/t eller derunder, skal på motorvej være assisteret af en ledsagebil, uanset dimensionerne af særtransporten.

Stk. 3. Ved krav om ledsagebil skal der anvendes mindst én ledsagebil for hver særtransport. Ved ledsagelse på veje med midterrabat skal ledsagebilen køre bag særtransporten. Ved ledsagelse på veje uden midterrabat, hvor særtransporten bredde overstiger 3,65 m, skal ledsagebilen køre foran særtransporten. I øvrige tilfælde skal ledsagebilen køre, hvor det er mest hensigtsmæssigt i den aktuelle situation.

Stk. 4. Hvis føreren af særtransporten ikke har udsyn bagud til horisonten langs godsets ydre sider, parallelt med køretøjets længdeakse, eller hvis godset rager mere end 2 m ud fra denne, skal der, udover en eventuel forankørende ledsagebil, til stadighed være en bagvedkørende ledsagebil. Udsynet kan eventuelt etableres med en kameraløsning.

Stk. 5. Politiet kan, når forholdene nødvendiggør det, fastsætte krav om assistance af yderligere ledsagebil(er).

Stk. 6. Hvis politiet assisterer særtransporten, kan politiet tillade, at brugen af ledsagebiler indskrænkes.

 

§ 36. Særtransporter, hvis samlede længde eller bredde overstiger henholdsvis 30,00 m og 3,65 m, på motorvej dog 4,00 m, skal være assisteret af en ledsagebil.

Stk. 2. Særtransporter, hvis tilladte hastighed på motorvej er 45 km/t eller derunder, skal på motorvej være assisteret af en ledsagebil, uanset dimensionerne af særtransporten.

Stk. 3. Ved krav om ledsagebil skal der anvendes mindst én ledsagebil for hver særtransport. Ved ledsagelse på veje med midterrabat skal ledsagebilen køre bag særtransporten. Ved ledsagelse på veje uden midterrabat, hvor særtransporten bredde overstiger 3,65 m, skal ledsagebilen køre foran særtransporten. I øvrige tilfælde skal ledsagebilen køre, hvor det er mest hensigtsmæssigt i den aktuelle situation.

Stk. 4. Hvis føreren af særtransporten ikke har udsyn bagud til horisonten langs godsets ydre sider, parallelt med køretøjets længdeakse, eller hvis godset rager mere end 2 m ud fra denne, skal der, udover en eventuel forankørende ledsagebil, til stadighed være en bagvedkørende ledsagebil. Udsynet kan eventuelt etableres med en kameraløsning.

Stk. 5. Politiet kan, når forholdene nødvendiggør det, fastsætte krav om assistance af yderligere ledsagebil(er).

Stk. 6. Hvis politiet assisterer særtransporten, kan politiet tillade, at brugen af ledsagebiler indskrænkes.

 


Krav til fører af ledsagerbil
§ 37. Føreren af ledsagebilen skal have gyldigt kørekort til de samme kategori(er), som er krævet for føreren af den ledsagede særtransport. Føreren af ledsagebilen skal kunne tale et sprog, som også tales af særtransportens fører. Føreren af ledsagebilen skal endvidere kunne tale dansk svensk, norsk, tysk eller engelsk. Alternativt til nævnte krav til føreren af ledsagebilen kan der være en passager i ledsagebilen, der har gyldigt kørekort til de samme kategori(er), som er krævet for føreren af den ledsagede særtransport, og som kan tale dansk, svensk, norsk, tysk eller engelsk, samt tale et sprog, som også tales af føreren af ledsagebilen og føreren af særtransporten.

Stk. 2. Ledsagebilen skal under afvikling af særtransporten til stadighed være i radiokontakt med det transporterende køretøj, og der skal herudover forefindes en tændt, virksom mobiltelefon i ledsagebilen og i det transporterende køretøj.